రాత్రికి మీ గైడ్

రోజులు గడిచిపోయాయి. ఆపై వారాలు మరియు నెలలు. మళ్లీ జనజీవనం సాధారణమైంది. ప్రశాంతమైన, భరోసా కలిగించే గాలి మా ఇళ్లలో వీచింది. దుకాణదారులు మంచి వ్యాపారం చేస్తున్నారు, విద్యార్థులు వారి పుస్తకాల మధ్య నివసించారు, పిల్లలు వీధుల్లో ఆడుకున్నారు.

ఒకరోజు, నేను ప్రార్థనా మందిరంలోకి ప్రవేశించబోతున్నప్పుడు, మోయిషే ది బీడిల్ ప్రవేశ ద్వారం దగ్గర బెంచ్ మీద కూర్చోవడం చూశాను. అతనికి మరియు అతని సహచరులకు ఏమి జరిగిందో అతను నాకు చెప్పాడు. బహిష్కరణకు గురైన వారితో రైలు హంగేరియన్ సరిహద్దును దాటింది మరియు ఒకసారి పోలిష్ భూభాగంలో గెస్టపో స్వాధీనం చేసుకుంది. రైలు ఆగింది. యూదులు దిగి వెయిటింగ్ ట్రక్కుల్లోకి వెళ్లాలని ఆదేశించారు. ట్రక్కులు అడవి వైపు వెళ్లాయి. అక్కడ అందరినీ బయటకు రమ్మని ఆదేశించారు. వారు భారీ కందకాలు తవ్వవలసి వచ్చింది. వారు తమ పనిని పూర్తి చేసిన తర్వాత, గెస్టపో నుండి వచ్చిన పురుషులు తమ పనిని ప్రారంభించారు. అభిరుచి లేదా తొందరపాటు లేకుండా, వారు తమ ఖైదీలను కాల్చి చంపారు, వారు కందకం వద్దకు ఒక్కొక్కటిగా చేరుకుని వారి మెడలను అందించవలసి వచ్చింది. శిశువులను గాలిలోకి విసిరి, మెషిన్ గన్‌లకు లక్ష్యంగా ఉపయోగించారు. ఇది కొలోమాయ్ సమీపంలోని గలీషియన్ అడవిలో జరిగింది. అతను, మోయిషే ది బీడిల్, ఎలా తప్పించుకోగలిగాడు? ఒక అద్భుతం ద్వారా. కాలికి గాయమై చనిపోయాడు...

పగలు, రాత్రికి రాత్రి, అతను ఒక యూదుల ఇంటి నుండి మరొక ఇంటికి వెళ్లి, తన కథను మరియు మూడు రోజుల పాటు చనిపోయే అమ్మాయి మల్కా మరియు తన కుమారుల ముందు చనిపోవాలని వేడుకున్న దర్జీ టోబీ కథను చెప్పాడు. చంపబడ్డారు.

Moishe అదే కాదు. అతని కళ్లలో ఆనందం పోయింది. అతను ఇక పాడలేదు. అతను ఇకపై దేవుడు లేదా కబాలి గురించి ప్రస్తావించలేదు. అతను చూసిన వాటి గురించి మాత్రమే మాట్లాడాడు. కానీ ప్రజలు అతని కథలను నమ్మడానికి నిరాకరించడమే కాకుండా, వినడానికి నిరాకరించారు. అతను తమ జాలి మాత్రమే కోరుకుంటున్నాడని, అతను విషయాలు ఊహించుకుంటున్నాడని కూడా కొందరు ఊహాగానాలు చేశారు. మరికొందరు అతనికి పిచ్చి పట్టిందని నిర్మొహమాటంగా చెప్పారు.

చదవడం కొనసాగించు రాత్రి

హిట్లర్ యొక్క తుది పరిష్కారం

మీ గైడ్ నుండి మరిన్ని రాత్రి పేజీ: ..

ఆసక్తికరమైన కథనాలు