టీవానా ఓప్రా చాయ్ గురించి

మొదటి-రకం సహకారంతో, Teavana, Starbucks మరియు Oprah Winfrey కలిసి Teavana Oprah Chaiని రూపొందించారు.

టీవానా ఓప్రా చాయ్ ఛారిటీస్

టీవానా ఓప్రా చాయ్ టీ యొక్క ప్రతి కప్పు ది ఓప్రా విన్‌ఫ్రే లీడర్‌షిప్ అకాడమీ ఫౌండేషన్ ద్వారా యువత విద్యకు మద్దతు ఇస్తుంది, ఇది ఓప్రా విన్‌ఫ్రే లీడర్‌షిప్ అకాడమీ ఫర్ గర్ల్స్‌తో పాటు మరో నాలుగు స్వచ్ఛంద సంస్థలకు నిధులను అందిస్తుంది.