ఫాల్క్‌నర్ పదకోశం

సూటీ: 19వ శతాబ్దం నుండి భారతదేశంలో నిషేధించబడింది, ఒక హిందూ వితంతువు తన భర్త అంత్యక్రియల చితిపై తనను తాను దహనం చేసుకునే ఆచారం
'అందరూ దుస్తులు ధరించి, సూట్టీకి నాందిగా చుట్టూ మూన్ చేస్తున్నారు' ( సౌండ్ అండ్ ది ఫ్యూరీ , p. 101)

టి
చార్ట్: అద్భుతమైన యాదృచ్ఛిక సన్నివేశం, లేదా నటులు స్తంభింపజేసి, ఆపై చర్యను ప్రారంభించినప్పుడు వేదికపై సన్నివేశం
'...అవి ఎండలో ఉన్న క్రూరుడి కోసం చెక్కిన రెండు బొమ్మల లాంటివి' ( నేను మరణశయ్య మీద ఉన్నప్పుడు , p. 12)

కూర్చోవడం: లేదా 'ట్యాగ్ ఎండ్'; చివరి భాగం, ఇతర లేదా యాదృచ్ఛిక బిట్
'లేదా బహుశా ఇది సిగ్గుతో కూడిన సారీ టాజెండ్, కొంతకాలం క్రితం అది గర్వంగా ఉంది' ( ఆగస్టులో కాంతి , p. 432)

కళంకం: 'అది కాదు' లాగా
''నా డ్రెస్‌లో దేనినీ కళంకం చేయవద్దు. వెర్ష్ చెప్పారు' ( సౌండ్ అండ్ ది ఫ్యూరీ , p. 18)

టార్నేషన్: చిరాకు యొక్క వ్యక్తీకరణ, 'ఎటర్నల్ డామ్నేషన్' లేదా, బహుశా, 'మొత్తం దేశం' నుండి ఉద్భవించింది
'తార్నేషన్‌లో ఎందుకు పెట్టావు' ( నేను మరణశయ్య మీద ఉన్నప్పుడు , p. 224)

సాంకేతికత: 'స్పర్శ'లో వలె
'నేను గ్వైన్ మిమ్మల్ని టెక్ చేయనివ్వను' ( సౌండ్ అండ్ ది ఫ్యూరీ , p. 185)

టెర్రాపిన్: ఒక జల తాబేలు
'చెదిరిపోయిన ఆకులతో నిండిన వీధిలో స్పోడ్ టెర్రాపిన్ లాగా వాటి మధ్యలో ఉంది...' ( సౌండ్ అండ్ ది ఫ్యూరీ , p. 78)

మీరు ': టైర్ లో వలె
'డిస్ హియర్ టి' హిట్‌లో ఎలాంటి హవా లేదు' ( సౌండ్ అండ్ ది ఫ్యూరీ , p. 305)

టైడ్‌ఫ్లాట్‌లు: 'టైడల్ ఫ్లాట్స్' యొక్క రూపాంతరం, దాదాపు చదునైన తీర ప్రాంతం, ప్రత్యామ్నాయంగా ఆటుపోట్లచే కప్పబడి మరియు బహిర్గతమవుతుంది
'...పగిలిన అద్దం ముక్కల వంటి అలల అలలపై నేను చివరి కాంతిని సుపీన్ మరియు ప్రశాంతంగా చూశాను...' ( సౌండ్ అండ్ ది ఫ్యూరీ , p. 170)

బిగుతుగా: ఎదుర్కోవడం లేదా బయటపడటం కష్టం
'మీరు ఇబ్బంది పడినట్లయితే, వారిలో కొందరు రేపు ఇక్కడకు వచ్చి మీకు సహాయం చేస్తారు' ( నేను మరణశయ్య మీద ఉన్నప్పుడు , p. 50)టోడీ: వేడి మద్య పానీయం, తరచుగా జబ్బుపడినవారు తాగుతారు
'నువ్వు మంచం మీద పడుకో, నేను నీకు కల్లు సరిచేస్తాను మరియు మీరు నిద్రపోతున్న బంధువులను చూస్తాను' ( సౌండ్ అండ్ ది ఫ్యూరీ , p. 199)

టోల్: 'చెప్పింది' లేదా 'చెప్పండి'లో వలె
'నిన్న రాత్రి వుడ్‌బాక్స్ ఫుల్ టు డి టాప్‌ని వదిలి వెళ్లవద్దని నేను మిమ్మల్ని చెప్పలేదా?' ( సౌండ్ అండ్ ది ఫ్యూరీ , p. 269)

నాలుక మరియు గాడి ప్లాంకింగ్: ఒక గోడలో ఉపయోగించే చెక్క
'అప్పుడు అతను నాలుక మరియు గాడి ప్లాంకింగ్ యొక్క సాన్ విభాగాన్ని మోసుకెళ్ళాడు' ( సౌండ్ అండ్ ది ఫ్యూరీ , p. 283)

పంటి కత్తిరించిన: 'క్రాప్' అనే క్రియ నుండి రూపొందించబడిన పదబంధం, అంటే 'క్రాప్ అప్'లో ఊహించని విధంగా కనిపించడం లేదా సంభవించడం-జువెల్ యొక్క గుర్రం దాని తలను వెనక్కి తిప్పినప్పుడు, అది అకస్మాత్తుగా మరియు ఊహించని విధంగా దాని దంతాలను బయటపెడుతుంది (చాలా మంది 'పళ్ళు మెరిసిపోతున్నాయి' అని చెబుతారు)
'[గుర్రం] తల తిరిగి, పంటి కత్తిరించబడింది' ( నేను మరణశయ్య మీద ఉన్నప్పుడు , p. 183)

''ఇందులో పడుకో, బానిస బాస్టర్డ్స్!' బ్రౌన్ ఉల్లాసంగా, బిగ్గరగా పళ్లతో కత్తిరించి చెప్పాడు' ( ఆగస్టులో కాంతి , p. 45)

టోట్: లాగడానికి, లేదా ఒక లోడ్ లేదా భారం
'అది [ఆడీ యొక్క శవపేటిక] టోట్ మరియు బ్యాలెన్స్‌లో ప్రయాణించాలని వారు కోరుకుంటే, వారు తప్పక చేయవలసి ఉంటుందని నేను వారికి చెప్పాను' ( నేను మరణశయ్య మీద ఉన్నప్పుడు , p. 165)

'ఇక్కడ నేను యో వుడ్ మరియు బిల్డ్ యో ఫైర్ బోఫ్ టోట్ చేయాల్సి వచ్చింది. నిన్న రాత్రి వుడ్‌బాక్స్ ఫుల్ టు డి టాప్‌ని వదిలి వెళ్లకూడదని నేను మీకు చెప్పలేదా?' ( సౌండ్ అండ్ ది ఫ్యూరీ , p. 269)

టూదర్: 'ఇతర'లో వలె
'... అది ఒకటి లేదా మరొకటి కాబట్టి కాదు... ( నేను మరణశయ్య మీద ఉన్నప్పుడు , p. 234)

ట్రెస్టిల్: ఒక క్షితిజ సమాంతర పుంజం రెండు జతల భిన్నమైన కాళ్ళతో పట్టుకొని మద్దతుగా ఉపయోగించబడుతుంది
'అతను [నగదు] ట్రెస్టల్‌పై రెండు పలకలను పట్టుకున్నాడు...' ( నేను మరణశయ్య మీద ఉన్నప్పుడు , p. 4)

ట్రిఫ్లింగ్: తక్కువ ప్రాముఖ్యత లేదా విలువ
'... కొన్ని అల్పమైన జంతువులను అంటిపెట్టుకుని ఉండటం వలన వారు [మహిళలు] గుర్రాల కంటే ఎక్కువ కాదు' ( నేను మరణశయ్య మీద ఉన్నప్పుడు , p. 45)

ట్రూఫ్: 'సత్యం' వలె
''డాట్స్ డి ట్రూఫ్,' వెర్ష్ అన్నాడు' ( సౌండ్ అండ్ ది ఫ్యూరీ , p. 115) టర్గిడ్: ఉబ్బిన
అతను కదులుతున్నప్పుడు లాంతరు రెయిన్‌కోట్‌పై మెరుస్తున్న క్రూరమైన క్రూరమైన మెరుపు, ప్లాంక్ వద్ద నగదు వంగడాన్ని ఆమె చూస్తోంది' ( నేను మరణశయ్య మీద ఉన్నప్పుడు , p. 79)

తిప్పికొట్టవద్దు: 'ఇది కాదు' వలె
''నా వ్యాపారం గురించి ఎవరూ చెప్పకండి,'' అని లుస్టర్ చెప్పాడు' ( సౌండ్ అండ్ ది ఫ్యూరీ , p. 286)

ట్వెల్: 'అంత వరకు' లేదా 'వరకు' లాగా
'సరే, నేను ఈ రాత్రి పగలు జీవిస్తే...' ( సౌండ్ అండ్ ది ఫ్యూరీ , p. 231)

యు
సర్వవ్యాప్తి: విస్తృతంగా, ప్రతిచోటా ఒకే సమయంలో
'...అతను ఎప్పుడూ మీ గదిలో లేదా బయట ఉండేవాడు, సర్వత్రా మరియు గంభీరంగా ఉండేవాడు...' ( సౌండ్ అండ్ ది ఫ్యూరీ , p. 97)

మామ: వృద్ధ నల్లజాతి పురుషులకు చిరునామా యొక్క పోషక రూపం
''ఏయ్ అంకుల్'' అన్నాను. వారి దారి ఇదేనా?'' ( సౌండ్ అండ్ ది ఫ్యూరీ , p. 87)

కూర లేని: ఆహార్యం కాదు
'కుర్రీ లేని గుర్రం దుస్తులు ధరించినట్లు కనిపిస్తోంది...' ( నేను మరణశయ్య మీద ఉన్నప్పుడు , p. 123)

బట్టలు విప్పలేదు: బజార్డ్స్ మృతదేహాన్ని తింటున్నట్లు కేడీ ఎలా వర్ణించాడు
''కుక్కలు చచ్చిపోయాయి. కేడీ చెప్పారు. 'మరియు నాన్సీ గుంటలో పడిపోయినప్పుడు మరియు రోస్కస్ ఆమెను కాల్చివేసినప్పుడు బజార్డ్స్ వచ్చి ఆమె బట్టలు విప్పాయి' ( సౌండ్ అండ్ ది ఫ్యూరీ , p. 33)

అసహనం: అనుమితి లేకుండా, సూచన లేకుండా
'...అంత స్వప్నంలా ఉంటుంది కాబట్టి పురోగతికి తావులేదు...' ( నేను మరణశయ్య మీద ఉన్నప్పుడు , p. 108)

యూనిటరీ: 'యూనిటేరియన్'లో వలె
'యూనిటేరియల్ స్టీపుల్‌లో గడియారం ఉంది' ( సౌండ్ అండ్ ది ఫ్యూరీ , p. 119)

ఆసక్తికరమైన కథనాలు

ప్రముఖ పోస్ట్లు

40 తర్వాత అందం: 5 పరిణతి చెందిన అందాల గురువులు అందరికీ చెప్పండి

40 తర్వాత అందం: 5 పరిణతి చెందిన అందాల గురువులు అందరికీ చెప్పండి

టెర్రీ మర్ఫీ ది నేట్ బెర్కస్ షో యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ నిర్మాతగా పేరుపొందాడు

టెర్రీ మర్ఫీ ది నేట్ బెర్కస్ షో యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ నిర్మాతగా పేరుపొందాడు

ఆష్విట్జ్ లోపల

ఆష్విట్జ్ లోపల

ప్రతి ఒక్కరూ చదవాల్సిన కళ్లు తెరిచే చిన్న కథలు

ప్రతి ఒక్కరూ చదవాల్సిన కళ్లు తెరిచే చిన్న కథలు

జాయ్ ది బేకర్ యొక్క అన్‌బిలీవబుల్ డెజర్ట్‌లను ఏది ప్రేరేపిస్తుంది

జాయ్ ది బేకర్ యొక్క అన్‌బిలీవబుల్ డెజర్ట్‌లను ఏది ప్రేరేపిస్తుంది

వ్యసనాన్ని జయించడం

వ్యసనాన్ని జయించడం

నా పెళ్లికి మసాలా దిద్దిన మసాలా

నా పెళ్లికి మసాలా దిద్దిన మసాలా

వంటగది పదార్థాలను ఉపయోగించి 5 సులభమైన DIY ఫేషియల్ మాస్క్‌లు

వంటగది పదార్థాలను ఉపయోగించి 5 సులభమైన DIY ఫేషియల్ మాస్క్‌లు

నిజంగా పని చేసే 5 బెల్లీ బ్లాస్టర్స్

నిజంగా పని చేసే 5 బెల్లీ బ్లాస్టర్స్

నిజమైన సాన్నిహిత్యం: ఎవరైనా మిమ్మల్ని నిజంగా చూడటానికి ఎలా అనుమతించాలి

నిజమైన సాన్నిహిత్యం: ఎవరైనా మిమ్మల్ని నిజంగా చూడటానికి ఎలా అనుమతించాలి