డేనియల్ రాడ్‌క్లిఫ్‌కు తేడా చేసిన పుస్తకాలు

లాబ్రింత్స్

ఫోటో: ఫిలిప్ ఫ్రైడ్‌మాన్/స్టూడియో డి

జార్జ్ లూయిస్ బోర్జెస్ రాసిన 7 లాబ్రింత్‌లలో 4 240 పేజీలు; కొత్త దిశలు

ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంది:

Amazon.com | బార్న్స్ & నోబుల్ | ఇండీబౌండ్ మ్యాజికల్ రియలిజంలో మాస్టర్ రాసిన ఈ చిన్న కథల సంకలనం 'నా మనసును కదిలించింది' అని డేనియల్ రాడ్‌క్లిఫ్ చెప్పారు. 'నేను ఒక మంచి పుస్తకాన్ని చదివినప్పుడు, నేను అలాంటిదే ఏదైనా వ్రాయగలనని కొన్నిసార్లు అనుకుంటాను, కానీ నా క్రూరమైన కలలో, బోర్గెస్ యొక్క తెలివి మరియు తెలివి మరియు పిచ్చి స్థాయికి చేరువయ్యే ఏదైనా వ్రాయలేను. ఎవరైనా చేయగలరని నేను అనుకోను.' అతనికి ఇష్టమైనది? అర్జెంటీనా రచయిత యొక్క చిన్న కథ 'ది లైబ్రరీ ఆఫ్ బాబెల్' ('మీరు పది పేజీలలో కథ రాయగలిగితే, అది ఇక అవసరం లేదని బోర్గెస్ నిరూపించాడు'), అందులో అతను వ్రాసిన ప్రతి పుస్తకంతో నిండిన అనంతమైన లైబ్రరీని ఊహించాడు. , ఇంకా వ్రాయబడలేదు మరియు మధ్యలో పదాలు మరియు అక్షరాల యొక్క ప్రతి కలయిక. 'ఈ పుస్తకాలలో ఎక్కడో ఉన్న ఆవరణ జీవితం యొక్క అర్థం. కాబట్టి లైబ్రరీలో దాని కోసం శోధించే ఆరాధనలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. బోర్గెస్ అటువంటి ఆలోచనతో ప్రారంభించగలడనే వాస్తవం-అనంతమైన లైబ్రరీ, అందులో ఏమి ఉంటుంది?- ఆపై దానిని తార్కిక ముగింపుకు తీసుకెళ్లడం విశేషం.'
- నవోమి బార్‌కి చెప్పినట్లు గతంలో 06/15/2011 ప్రచురించబడింది|తరువాత

ఆసక్తికరమైన కథనాలు