మీకు ఫ్లాట్ కడుపుని ఇచ్చే 7 దుస్తులు

వైట్ హౌస్ బ్లాక్ మార్కెట్ తక్షణమే స్లిమ్మింగ్ దుస్తుల7లో 1 'మీ నడుము చాలా చిన్నది!' నల్ల దుస్తులు LBD అనేది వార్డ్‌రోబ్ ప్రధానమైనది, ఇది ధరించేటప్పుడు డేవిడ్ బెక్‌హాం ​​చేతిలో ఉన్న విక్టోరియా బెక్‌హాం ​​కంటే మీరు మరింత ఆకర్షణీయంగా భావించడం మరింత ముఖ్యమైనది. నడుములోని మెష్ ప్యానెల్ ఏదైనా మఫిన్ టాప్‌ని సున్నితంగా చేస్తుంది, కాబట్టి మీరు చప్పరించకుండా ఉల్లాసంగా ఉంటారు.

$ 160, WhiteHouseBlackMarket.com ప్రచురించబడింది02/19/2013

ఆసక్తికరమైన కథనాలు