ప్రతి ఒక్కరూ అడగడానికి చాలా భయపడే 18 ప్రశ్నలు

ప్రశ్న 1

దృష్టాంతం: జెన్ ట్రాయర్

18లో 1


ఆహ్, అంతర్గత కోపం. మీరు చాలా సబ్‌పాయింట్‌లు మరియు బుల్లెట్‌లు మరియు ఫుట్‌నోట్‌లతో సంక్లిష్టమైన కానీ నమ్మశక్యం కాని అంతర్దృష్టి గల పాయింట్‌లను రూపొందిస్తున్నప్పుడు, ఇది కొద్దిసేపు ఉత్కంఠగా అనిపిస్తుంది. కానీ కొంతకాలం తర్వాత, ప్రక్రియ మనస్సును నల్లగా చేస్తుంది. మీరు మీ కోపాన్ని మీ మెదడు యొక్క నిశ్శబ్ద సరిహద్దులను దాటి వ్యవహరించినట్లయితే ఏమి జరుగుతుంది? దీనికి మీ కోపానికి సంబంధించిన వస్తువుతో ఘర్షణ అవసరం లేదు. మీరు ఆమెతో (లేదా అతనితో) ఎందుకు చాలా కోపంగా ఉన్నారో మరియు మీరు దానిని ఎందుకు తీసుకురాలేరని మీరు భావిస్తున్నారో గుర్తించడం దీని అర్థం.

గమనిక: మీరు అరుస్తున్న వ్యక్తి మీరే అయినా కూడా ఈ ఆదేశం వర్తిస్తుంది. ప్రచురించబడింది01/26/2012 మునుపటి | తరువాత

ఆసక్తికరమైన కథనాలు